Career News


【政府工】民政事務總署聘行政助理 月薪近$2.2萬

【政府工】民政事務總署聘行政助理 月薪近$2.2萬

【政府工】民政署聘兼職活動推廣助理  時薪$56.5

【政府工】民政署聘兼職活動推廣助理 時薪$56.5

【政府工】康文署聘救生員 月薪可達$1.8萬

【政府工】康文署聘救生員 月薪可達$1.8萬

【政府工】教育局聘項目統籌主任 月薪逾$2.7萬

【政府工】教育局聘項目統籌主任 月薪逾$2.7萬

逾半港人願到大灣區發展 金融及創科最好景

逾半港人願到大灣區發展 金融及創科最好景

【政府工】公司註冊處文職 毋須大學學歷 月薪$1.8萬

【政府工】公司註冊處文職 毋須大學學歷 月薪$1.8萬

Career News

扭氣球扭到世界第一  港青︰收費不變先有生意做

扭氣球扭到世界第一 港青︰收費不變先有生意做

青年求職展覽  父母陪中四兒子求職

青年求職展覽 父母陪中四兒子求職

稅務局聘臨時初級文員  中四畢業即可申請

稅務局聘臨時初級文員 中四畢業即可申請

航空公司CEO 貼「反工會」海報串員工惹爭議

航空公司CEO 貼「反工會」海報串員工惹爭議

浸大媒體課程成大熱  教大一學科罕有競爭激烈

浸大媒體課程成大熱 教大一學科罕有競爭激烈

員工疏忽仲危險過黑客!有咩資料應該要加密?

員工疏忽仲危險過黑客!有咩資料應該要加密?

港人去日本創業  最難係克服官僚架構?

港人去日本創業 最難係克服官僚架構?

亞馬遜推出繁體中文Kindle電子書

亞馬遜推出繁體中文Kindle電子書

【政府工】民政事務總署聘行政助理 月薪近$2.2萬

【政府工】民政事務總署聘行政助理 月薪近$2.2萬

【去旅行都要考牌系列】空姐大爆兩種客最討厭(有圖)

【去旅行都要考牌系列】空姐大爆兩種客最討厭(有圖)