Career News


老闆聲稱請食飯 事後要同事夾錢

老闆聲稱請食飯 事後要同事夾錢

【政府工】教育局聘項目主任 月薪近$4.5萬

【政府工】教育局聘項目主任 月薪近$4.5萬

【政府工】公司註冊處聘助理文員  中四畢業就做得

【政府工】公司註冊處聘助理文員 中四畢業就做得

漁農自然護理署聘農林督察 月薪$1.7萬

漁農自然護理署聘農林督察 月薪$1.7萬

【政府工】食環署聘總務文員 DSE五科合格即可申請

【政府工】食環署聘總務文員 DSE五科合格即可申請

50幾歲同事衝過嚟逗利市  網民︰好反感

50幾歲同事衝過嚟逗利市 網民︰好反感

Career News

香港打工仔朝不保夕?網民熱議3大鐵飯碗

香港打工仔朝不保夕?網民熱議3大鐵飯碗

消防處聘兼職辦公室經理  時薪$335

消防處聘兼職辦公室經理 時薪$335

警務處唔請督察 今次請專門人員?

警務處唔請督察 今次請專門人員?

老闆聲稱請食飯 事後要同事夾錢

老闆聲稱請食飯 事後要同事夾錢

「21世紀最性感工作」 在港貶值?

「21世紀最性感工作」 在港貶值?

醫科生輟學搞電商生意  入場費只須約$1萬

醫科生輟學搞電商生意 入場費只須約$1萬

庫務署聘會計師  頂薪超過$10萬

庫務署聘會計師 頂薪超過$10萬

升職加薪赴越南開荒 港男:我已婚有小朋友點算好?

升職加薪赴越南開荒 港男:我已婚有小朋友點算好?

調查︰逾9成CIO難請人  企業須實行專業發展

調查︰逾9成CIO難請人 企業須實行專業發展

【政府工】教育局聘項目主任 月薪近$4.5萬

【政府工】教育局聘項目主任 月薪近$4.5萬