Career News


Salary / Recruitment

製造業起薪唔過$1萬  一覽7大行業平均入職月薪

製造業起薪唔過$1萬 一覽7大行業平均入職月薪

明年加薪幅度預測為3.9%  邊個行業炒最多人?

明年加薪幅度預測為3.9% 邊個行業炒最多人?

效率促進辦公室聘客戶服務主任 月薪最高$1.5萬

效率促進辦公室聘客戶服務主任 月薪最高$1.5萬

科大EMBA 3連冠  畢業3年平均年薪$398萬

科大EMBA 3連冠 畢業3年平均年薪$398萬

騰訊請「高級反洗錢合規管理」 即係做啲乜?

騰訊請「高級反洗錢合規管理」 即係做啲乜?

民政事務局公民事務部聘經理  月薪$55,705

民政事務局公民事務部聘經理 月薪$55,705