Career News


Salary / Recruitment

警聘特別攝影員 究竟影啲咩?

警聘特別攝影員 究竟影啲咩?

大學教育資助委員會請助理會計經理 月薪$3.5萬

大學教育資助委員會請助理會計經理 月薪$3.5萬

殮房主任要大膽開朗 文憑試合格頂薪4萬

殮房主任要大膽開朗 文憑試合格頂薪4萬

服務業招聘意慾高  IT、合規跳槽加薪達5成

服務業招聘意慾高 IT、合規跳槽加薪達5成

迪士尼加薪3.3至5.5% 花紅最多派.....

迪士尼加薪3.3至5.5% 花紅最多派.....

入境處增聘近900人  應付換新身份證

入境處增聘近900人 應付換新身份證

民政局聘高級行政經理 月薪7萬籌劃青年發展

民政局聘高級行政經理 月薪7萬籌劃青年發展

每次轉工都換英文名 求職者被指奇怪

每次轉工都換英文名 求職者被指奇怪