Career News


Career News

【職場文化】2022香港20個最具吸引力僱主揭盅 新世界發展成唯一新上榜發展商

【職場文化】2022香港20個最具吸引力僱主揭盅 新世界發展成唯一新上榜發展商

【職場熱話】有咩工作性別單一化好嚴重?網民:廚師、美容、幼稚園老師?

【職場熱話】有咩工作性別單一化好嚴重?網民:廚師、美容、幼稚園老師?

【失業率】本港失業率5.4%創10個月新高 20.6萬人失業

【失業率】本港失業率5.4%創10個月新高 20.6萬人失業

【混合工作】2022年10個最受歡迎遙距工作職位

【混合工作】2022年10個最受歡迎遙距工作職位

【職場熱話】着短裙上班被父親質疑 為了生計沒辦法?「着得靚有特別待遇」

【職場熱話】着短裙上班被父親質疑 為了生計沒辦法?「着得靚有特別待遇」

【住屋問題】公屋住戶放鞋出走廊 被放上網公審 網民:私樓咪一樣

【住屋問題】公屋住戶放鞋出走廊 被放上網公審 網民:私樓咪一樣

【職涯規劃】過半數市民指青年上流機會不足 37%人預計未來10年情況會變差

【職涯規劃】過半數市民指青年上流機會不足 37%人預計未來10年情況會變差

【返工血淚史】東鐵過海好擠迫?打工仔首日返工體驗:●●已經上唔到車!

【返工血淚史】東鐵過海好擠迫?打工仔首日返工體驗:●●已經上唔到車!

【職場熱話】工時短人工低 被嘲不上進?網民竟指Hea工先好

【職場熱話】工時短人工低 被嘲不上進?網民竟指Hea工先好

【房屋問題】皇后山邨公屋人人嫌棄?網民:點解派極仲有!

【房屋問題】皇后山邨公屋人人嫌棄?網民:點解派極仲有!

Looking for jobs?