Resources


【專才投身NGO系列】工作多元具發揮 加入NGO配合不同職涯規劃

【專才投身NGO系列】工作多元具發揮 加入NGO配合不同職涯規劃

公民事務部經理 月薪5.5萬 兩年合約

公民事務部經理 月薪5.5萬 兩年合約

公司要求應徵者試工一周 網民批搵笨

公司要求應徵者試工一周 網民批搵笨

畢業生投身職場謹記4點  跳槽前要考慮......

畢業生投身職場謹記4點 跳槽前要考慮......

調查指開放式辦公室 影響專注 削生產力

調查指開放式辦公室 影響專注 削生產力

良禽擇木而棲 經營品牌要靠......

良禽擇木而棲 經營品牌要靠......

視障者失業率達18% 月入中位僅$1.1萬

視障者失業率達18% 月入中位僅$1.1萬

公民事務部經理 月薪5.5萬 兩年合約

公民事務部經理 月薪5.5萬 兩年合約

升職調遷無同事歡送 打工仔心酸

升職調遷無同事歡送 打工仔心酸

【專才投身NGO系列】工作多元具發揮 加入NGO配合不同職涯規劃

【專才投身NGO系列】工作多元具發揮 加入NGO配合不同職涯規劃

電競唔等於打機 樂隊Mr.︰宜家有好多玩法

電競唔等於打機 樂隊Mr.︰宜家有好多玩法

【專才投身NGO系列】創立NGO教人義遊天下 實踐理念最重要有「莊腳」

【專才投身NGO系列】創立NGO教人義遊天下 實踐理念最重要有「莊腳」

畢業生投身職場謹記4點  跳槽前要考慮......

畢業生投身職場謹記4點 跳槽前要考慮......

投身職場 新世代最重視乜嘢?

投身職場 新世代最重視乜嘢?

良禽擇木而棲 經營品牌要靠......

良禽擇木而棲 經營品牌要靠......

一代實戰宗師業師傅
HR / Management

辦公室情緒管理

一代實戰宗師業師傅
一代實戰宗師業師傅
HR / Management
Francis Lui
Lifestyle

澳洲 塔島速遞

Francis Lui