Resources


民政事務局公民事務部聘經理  月薪$55,705

民政事務局公民事務部聘經理 月薪$55,705

【專才投身NGO系列】工作多元具發揮 加入NGO配合不同職涯規劃

【專才投身NGO系列】工作多元具發揮 加入NGO配合不同職涯規劃

公民事務部經理 月薪5.5萬 兩年合約

公民事務部經理 月薪5.5萬 兩年合約

公司要求應徵者試工一周 網民批搵笨

公司要求應徵者試工一周 網民批搵笨

畢業生投身職場謹記4點  跳槽前要考慮......

畢業生投身職場謹記4點 跳槽前要考慮......

調查指開放式辦公室 影響專注 削生產力

調查指開放式辦公室 影響專注 削生產力

常打波助延壽 評估各類運動風險

常打波助延壽 評估各類運動風險

科大EMBA 3連冠  畢業3年平均年薪$398萬

科大EMBA 3連冠 畢業3年平均年薪$398萬

有公司推薪酬透明制 知道同事人工好定壞?

有公司推薪酬透明制 知道同事人工好定壞?

【專才投身NGO系列】工作多元具發揮 加入NGO配合不同職涯規劃

【專才投身NGO系列】工作多元具發揮 加入NGO配合不同職涯規劃

電競唔等於打機 樂隊Mr.︰宜家有好多玩法

電競唔等於打機 樂隊Mr.︰宜家有好多玩法

【專才投身NGO系列】創立NGO教人義遊天下 實踐理念最重要有「莊腳」

【專才投身NGO系列】創立NGO教人義遊天下 實踐理念最重要有「莊腳」

畢業生投身職場謹記4點  跳槽前要考慮......

畢業生投身職場謹記4點 跳槽前要考慮......

投身職場 新世代最重視乜嘢?

投身職場 新世代最重視乜嘢?

良禽擇木而棲 經營品牌要靠......

良禽擇木而棲 經營品牌要靠......

Six People Map 職場地圖
HR / Management

如何拆解 CV 上空白期?

Six People Map 職場地圖
HR熊 - 職場航行日誌
HR / Management

中伏全職工,竟然不如做個Temp

HR熊 - 職場航行日誌
審計新丁
HR / Management

今天想說一個字:信

審計新丁