Resources


Search ResultModify Criteria

勞工處直接轉介就業 5年跌近半

勞工處直接轉介就業 5年跌近半

德勤推手遊培訓 藉打機學工作技巧

德勤推手遊培訓 藉打機學工作技巧

【會計行情】初級審計員月入$1.3萬  人工有機會升6倍?

【會計行情】初級審計員月入$1.3萬 人工有機會升6倍?

【政府工】選舉事務處兩空缺 月薪最低$4.4萬

【政府工】選舉事務處兩空缺 月薪最低$4.4萬

「職」睇熱門工種︰會計、審計最高薪入門職位係......

「職」睇熱門工種︰會計、審計最高薪入門職位係......

入門行政職位$1.6萬 升到最高級月薪高達$10萬?

入門行政職位$1.6萬 升到最高級月薪高達$10萬?

瑞思教育公布全年財務業績總收入12.719億  同比增長31.2%

瑞思教育公布全年財務業績總收入12.719億 同比增長31.2%

史賓沙慶祝重要的新里程碑 幫助全球2000名女性進入公司董事會

史賓沙慶祝重要的新里程碑 幫助全球2000名女性進入公司董事會

有間大學IT畢業生就業率近100%  起薪點超過……

有間大學IT畢業生就業率近100% 起薪點超過……

AACSB的認證質量管理體系獲ISO 9001:2015認證

AACSB的認證質量管理體系獲ISO 9001:2015認證

調查︰43%大學或以上學歷年輕人 月入逾2萬

調查︰43%大學或以上學歷年輕人 月入逾2萬

大學教育資助委員會請助理會計經理 月薪$3.5萬

大學教育資助委員會請助理會計經理 月薪$3.5萬