Resources


Search ResultModify Criteria

面試10招妙答:「你有咩優點?」

面試10招妙答:「你有咩優點?」

【睇定旁身】面試10大必答英語題

【睇定旁身】面試10大必答英語題

【跳槽3步曲】想轉工但未夠班點做好?

【跳槽3步曲】想轉工但未夠班點做好?

【求職面試】6點教你答「你有咩想問?」

【求職面試】6點教你答「你有咩想問?」

3招應付HR提問:「點解我要請你?」

3招應付HR提問:「點解我要請你?」

求職者4大「以為」 HR原來咁樣睇

求職者4大「以為」 HR原來咁樣睇

【面試過關】電話面試6招必勝法

【面試過關】電話面試6招必勝法

面試留意!HR的7句說話內有玄機

面試留意!HR的7句說話內有玄機

3大方向 教你答:點解想做呢份工?

3大方向 教你答:點解想做呢份工?

【見工面試】4點妙答:「最困難的工作狀況?」

【見工面試】4點妙答:「最困難的工作狀況?」

6大原因「唔一定100%服從上司」 求職者︰HR無聲出

6大原因「唔一定100%服從上司」 求職者︰HR無聲出

6大跡象 Job Offer接唔過

6大跡象 Job Offer接唔過