Resources


Discover the latest career news, corporate and celebrity interviews, CV, cover letter and resignation letter samples.

Search ResultModify Criteria

【職場熱話】同事哼超市主題曲引集體思鄉病 打工仔︰好想返日本呀!

【職場熱話】同事哼超市主題曲引集體思鄉病 打工仔︰好想返日本呀!

【職場健康】去唔到旅行點算好?7大香港景點頂住旅行癮

【職場健康】去唔到旅行點算好?7大香港景點頂住旅行癮

【職場熱話】有咩慘過清大假無得去旅行? 打工仔:日日喺屋企煲劇煲到厭

【職場熱話】有咩慘過清大假無得去旅行? 打工仔:日日喺屋企煲劇煲到厭

【自我增值】打工仔無得旅行減壓? 5個方法代替出外放鬆

【自我增值】打工仔無得旅行減壓? 5個方法代替出外放鬆

【筍工快報】煲劇都可以賺錢?睇《黑錢勝地》賺1000美金

【筍工快報】煲劇都可以賺錢?睇《黑錢勝地》賺1000美金

【新冠肺炎】奧運延期暗示夏季旅行無望 打工仔想出遊有咩方法?

【新冠肺炎】奧運延期暗示夏季旅行無望 打工仔想出遊有咩方法?

UTU公司發布創新退稅產品UTU Direct,中國游客在意大利購物可獲得85%的退稅金

UTU公司發布創新退稅產品UTU Direct,中國游客在意大利購物可獲得85%的退稅金

【兩性關係】狂使男朋友錢似倒水?專家提4點應付「港女」

【兩性關係】狂使男朋友錢似倒水?專家提4點應付「港女」

旅遊期間住酒店染上頭瘡  了解自己有無5大習慣

旅遊期間住酒店染上頭瘡 了解自己有無5大習慣

【旅遊小貼士】出外旅行最大敵人係便秘 中醫6招暢快通便

【旅遊小貼士】出外旅行最大敵人係便秘 中醫6招暢快通便

長沙尼依格羅酒店開業以來摘獲九項業界大獎

長沙尼依格羅酒店開業以來摘獲九項業界大獎

旅行代購物 同事拒付錢 打工仔無奈

旅行代購物 同事拒付錢 打工仔無奈