Resources


Search ResultModify Criteria

扣除通脹 打工仔過去10年加薪平均僅0.7%

扣除通脹 打工仔過去10年加薪平均僅0.7%

台灣VS.香港住屋問題  $7,200分別租到咩樓?

台灣VS.香港住屋問題 $7,200分別租到咩樓?

立法會通過無約束力議案 最低工資倡一年一檢

立法會通過無約束力議案 最低工資倡一年一檢

大學學歷易升職 唯加薪放緩

大學學歷易升職 唯加薪放緩

簽訂書面僱傭合約最精明

簽訂書面僱傭合約最精明

最低工資上調至$37.5  5月1日起生效

最低工資上調至$37.5 5月1日起生效

3大行業加薪幅度高  HR顧問點預測就業前景?

3大行業加薪幅度高 HR顧問點預測就業前景?

港金融人清邁開火鍋店 半年回本開分店

港金融人清邁開火鍋店 半年回本開分店

迪士尼加薪3.3至5.5% 花紅最多派.....

迪士尼加薪3.3至5.5% 花紅最多派.....

最低工資未拍板 屋苑紛加管理費

最低工資未拍板 屋苑紛加管理費

建造業平均加薪4.5% 3工種凍薪

建造業平均加薪4.5% 3工種凍薪

【勞工法例】418、713同平均工資  你又識幾多?

【勞工法例】418、713同平均工資 你又識幾多?