Resources


Search ResultModify Criteria

填錯申請表就拎唔到$4000?9個要點你要知

填錯申請表就拎唔到$4000?9個要點你要知

男士死亡率為女士兩倍  近6成人憂死後家人財困

男士死亡率為女士兩倍 近6成人憂死後家人財困

月薪$1.2萬請營業文員  要求十八般武藝被批刻薄

月薪$1.2萬請營業文員 要求十八般武藝被批刻薄

放栗子入微波爐叮出事 4大禁叮危險品話你知

放栗子入微波爐叮出事 4大禁叮危險品話你知

見工不應被索身份證副本?職場顧問就咁睇

見工不應被索身份證副本?職場顧問就咁睇

2019新晉超級食物 西瓜籽上榜

2019新晉超級食物 西瓜籽上榜

月薪僅加$400打工仔想上訴  HR顧問就咁睇......

月薪僅加$400打工仔想上訴 HR顧問就咁睇......

人類AI共事增 大企憂掀第二次「斯諾登」事件

人類AI共事增 大企憂掀第二次「斯諾登」事件

3大行業加薪幅度高  HR顧問點預測就業前景?

3大行業加薪幅度高 HR顧問點預測就業前景?

家務助理時薪增至$115至$210  邊區收得最貴?

家務助理時薪增至$115至$210 邊區收得最貴?

工作WhatsApp群組太多 4招教你應對

工作WhatsApp群組太多 4招教你應對

OLED之父歎港重「錢途」 埋沒尖子

OLED之父歎港重「錢途」 埋沒尖子