Resources


Search ResultModify Criteria

【搵工面試】見工4大Extra加分位  睇官網是不夠的

【搵工面試】見工4大Extra加分位 睇官網是不夠的

男友多高質異性Friend 女友怕被比較

男友多高質異性Friend 女友怕被比較

打工仔素顏見客 遭上司嚴斥

打工仔素顏見客 遭上司嚴斥

OL無得升經理 怨輸在個樣

OL無得升經理 怨輸在個樣

【Intern須知】注意工作態度 4件實習生不應做的事

【Intern須知】注意工作態度 4件實習生不應做的事

暑期工當侍應 月薪高達$1.6萬

暑期工當侍應 月薪高達$1.6萬

老闆要求著絲襪見客 OL質疑不合理

老闆要求著絲襪見客 OL質疑不合理

港女見工被嘲「豬扒」 慨嘆職場歧視

港女見工被嘲「豬扒」 慨嘆職場歧視

打工仔雀斑礙眼 被上司當眾訓話

打工仔雀斑礙眼 被上司當眾訓話

見工穿短褲兼不帶CV 怪男被批無常識

見工穿短褲兼不帶CV 怪男被批無常識

老師返學穿牛仔褲 被請回家換衫

老師返學穿牛仔褲 被請回家換衫

公司禁著波衫返工 IT男不忿搞對抗

公司禁著波衫返工 IT男不忿搞對抗