Resources


Discover the latest career news, corporate and celebrity interviews, CV, cover letter and resignation letter samples.

Search ResultModify Criteria

【職場熱話】各行各業幾多歲開始失去工作熱情?運動員最捱得、老師最快厭世

【職場熱話】各行各業幾多歲開始失去工作熱情?運動員最捱得、老師最快厭世

【另類職人】「侏儒症」羽毛球運動員克服殘障 配合教練全方位支援 在球場打出一片天

【另類職人】「侏儒症」羽毛球運動員克服殘障 配合教練全方位支援 在球場打出一片天

【香港運動員】滑浪風帆港將陳晞文為備戰奧運  三度向港大延學共11年

【香港運動員】滑浪風帆港將陳晞文為備戰奧運 三度向港大延學共11年

【全職運動員】本港運動員成廣告商寵兒 邊個最多品牌合作宣傳?

【全職運動員】本港運動員成廣告商寵兒 邊個最多品牌合作宣傳?

【另類職人】前香港跳繩隊運動員從教練到開學校 冀助後輩走得更遠

【另類職人】前香港跳繩隊運動員從教練到開學校 冀助後輩走得更遠

【全職運動員】李慧詩想退役?明年出書分享職業生涯 勉勵港人

【全職運動員】李慧詩想退役?明年出書分享職業生涯 勉勵港人

【職人故事】「神奇小子」蘇樺偉︰希望香港運動員繼續努力

【職人故事】「神奇小子」蘇樺偉︰希望香港運動員繼續努力

【職人故事】參與北京奧運及籌備新店開業 內向中學生蛻變成餐飲業管理精英

【職人故事】參與北京奧運及籌備新店開業 內向中學生蛻變成餐飲業管理精英

【體育熱話】C朗回歸曼聯周薪高達510萬 邊10位歐洲足球員最賺錢?

【體育熱話】C朗回歸曼聯周薪高達510萬 邊10位歐洲足球員最賺錢?

【行業辛酸】做戲院帶位員好輕鬆?從業員大爆10種最討厭觀眾

【行業辛酸】做戲院帶位員好輕鬆?從業員大爆10種最討厭觀眾

【職場熱話】東京奧運圓滿落幕 打工仔心碎:無得再扮工做「奧運保安」

【職場熱話】東京奧運圓滿落幕 打工仔心碎:無得再扮工做「奧運保安」

【體育熱話】頂級運動員副業逐個捉 拳王靠賣威士忌狂賺12億?

【體育熱話】頂級運動員副業逐個捉 拳王靠賣威士忌狂賺12億?

Looking for jobs?