Resources


Search ResultModify Criteria

全球醫療學科 港大升至29亞洲第3

全球醫療學科 港大升至29亞洲第3

4份政府兼職、臨時工 時薪最高近$500

4份政府兼職、臨時工 時薪最高近$500

調查:員工健康差減生產力 香港企業每年損失300萬

調查:員工健康差減生產力 香港企業每年損失300萬

科技園年助100初創 津貼$10萬

科技園年助100初創 津貼$10萬

多個招聘日聘過百職位 適合青年及中高齡求職者

多個招聘日聘過百職位 適合青年及中高齡求職者

80後開免費餐廳 只送不賣

80後開免費餐廳 只送不賣

港生物科研紮實 惟欠資金人才

港生物科研紮實 惟欠資金人才

AI醫療系統 輔助醫生診症

AI醫療系統 輔助醫生診症

城市智慧藍圖係乜?7成港青對創科認知不足

城市智慧藍圖係乜?7成港青對創科認知不足

創新科技署招才 執行幹事月薪14萬起

創新科技署招才 執行幹事月薪14萬起

履歷有「真空期」 求職者憂難解釋

履歷有「真空期」 求職者憂難解釋

【勞工法例】418、713同平均工資  你又識幾多?

【勞工法例】418、713同平均工資 你又識幾多?