Resources


Search ResultModify Criteria

扣除通脹 打工仔過去10年加薪平均僅0.7%

扣除通脹 打工仔過去10年加薪平均僅0.7%

政府津貼2500公僕去旅行 人均獲$5.2萬

政府津貼2500公僕去旅行 人均獲$5.2萬

行政長官辦公室聘二級家務員 頂薪$3.1萬

行政長官辦公室聘二級家務員 頂薪$3.1萬

臥床60日即賺$14.5萬  呢份工真係咁筍?

臥床60日即賺$14.5萬 呢份工真係咁筍?

FDI針對13個國家開展的調查顯示,英國學校在提供口腔健康教育方面排名最後

FDI針對13個國家開展的調查顯示,英國學校在提供口腔健康教育方面排名最後

女同事月入$4萬都月月清  份糧去向令人驚訝

女同事月入$4萬都月月清 份糧去向令人驚訝

立法會通過無約束力議案 最低工資倡一年一檢

立法會通過無約束力議案 最低工資倡一年一檢

未完約離職要賠培訓費 打工仔疑惑

未完約離職要賠培訓費 打工仔疑惑

臨近驚蟄  鵝頸橋小人婆:好多年輕人打同事、老細

臨近驚蟄 鵝頸橋小人婆:好多年輕人打同事、老細

80後打工仔長睇電腦眼中風 醫生教10秒測試風險

80後打工仔長睇電腦眼中風 醫生教10秒測試風險

【有片】運輸署伙拍Deanie姐   反擊乘客討厭行為

【有片】運輸署伙拍Deanie姐 反擊乘客討厭行為

失業率維持2.8% 住宿服務最渴才

失業率維持2.8% 住宿服務最渴才