Resources


Search ResultModify Criteria

港青赴澳洲工作假期 熱潮減退

港青赴澳洲工作假期 熱潮減退

辭職後不想教新人 打工仔被批小家

辭職後不想教新人 打工仔被批小家

成都「拼座」拼出良緣 共享火鍋歡迎搭枱

成都「拼座」拼出良緣 共享火鍋歡迎搭枱

80後打工仔長睇電腦眼中風 醫生教10秒測試風險

80後打工仔長睇電腦眼中風 醫生教10秒測試風險

老闆聲稱請食飯 事後要同事夾錢

老闆聲稱請食飯 事後要同事夾錢

【拜年講呢啲】60後至00後 「啱聽」祝賀說話各異

【拜年講呢啲】60後至00後 「啱聽」祝賀說話各異

新公司Offer薪金高於期望 網民後悔出價低

新公司Offer薪金高於期望 網民後悔出價低

追隨本心 80後木藝師瞓身創業

追隨本心 80後木藝師瞓身創業

打造「唱錢神器」app 去旅行最有用

打造「唱錢神器」app 去旅行最有用

2019各機構薪酬預測  加薪幅度仲有彎轉?

2019各機構薪酬預測 加薪幅度仲有彎轉?

HR拖延發放工作證明 員工不滿歎慢板

HR拖延發放工作證明 員工不滿歎慢板

大學畢業生起薪點$1.4萬  加薪幅度將超70、80後

大學畢業生起薪點$1.4萬 加薪幅度將超70、80後