Resources


Search ResultModify Criteria

多個政府部門聘暑期實習生 一周工作44小時

多個政府部門聘暑期實習生 一周工作44小時

【機會嚟喇!】4大政府部門請暑期實習生

【機會嚟喇!】4大政府部門請暑期實習生

【政府工】熱聘兩個工程師職位 頂薪$5.3萬

【政府工】熱聘兩個工程師職位 頂薪$5.3萬

民政事務總署聘行政助理 月薪近2.2萬

民政事務總署聘行政助理 月薪近2.2萬

大企招聘唔只睇學歷 仲有幾個條件好重要

大企招聘唔只睇學歷 仲有幾個條件好重要

獵頭顧問起薪$1.3萬 要善交際願聆聽

獵頭顧問起薪$1.3萬 要善交際願聆聽

99%香港CFO曾經「請錯人」 即睇3大原因及影響

99%香港CFO曾經「請錯人」 即睇3大原因及影響

視障者失業率達18% 月入中位僅$1.1萬

視障者失業率達18% 月入中位僅$1.1萬

當收到OFFER,人工唔合心水可以點做?

當收到OFFER,人工唔合心水可以點做?

【持續更新】政府Intern一覽  邊個部門最吸引?

【持續更新】政府Intern一覽 邊個部門最吸引?

【政府Intern】11大部門招才 教育局請6類實習生

【政府Intern】11大部門招才 教育局請6類實習生

1823聘客戶服務主任 月薪1.4萬

1823聘客戶服務主任 月薪1.4萬